De voordelen van mediation

Steeds vaker kiezen mensen voor mediation. Dit is maar goed ook, want het is zeer effectief en tijdbesparend. Vaak blijkt een oplossing die gunstig is voor beide partijen dichterbij dan men soms een eerste instantie dacht. Dit kan eenvoudig bereikt worden door sturing en begeleiding van een mediator. Zonder inhoudelijk op jouw zaken in te gaan, word je geholpen met je communicatievaardigheden. Zo begrijp je de ander beter en kan hij of zij jou beter begrijpen. Het toenemende succes van mediation is te danken aan de velen voordelen die het met zich meebrengt. 

Op welke manier kan mediation helpen?

Mediation is een hulpmiddel om een oplossing voor een conflict te vinden, zonder hierbij juridische stappen te hoeven nemen. Wanneer je samen overeenkomt over afspraken, zijn deze vaak werkbaarder en makkelijker na te komen. Ook rechters raden om deze reden vaak mediation aan. Het is een gezamenlijk proces, in plaats van een onafhankelijke partij die regels en afspraken voor jullie oplegt. Bij mediation word je nergens toe gedwongen, is er eigen creativiteit in oplossingen en staat het specifieke probleem centraal. Er heerst een vriendelijke en vertrouwelijke sfeer, met ruimte voor emotie. De mediator biedt vertrouwen, veiligheid en respect aan tafel. Hij waarborgt de gespreksvoortgang en stuurt naar een constructieve communicatie tussen de partijen. Zo kan er wellicht een oplossing worden gevonden die voor beide partijen praktisch en werkbaar is, zodat iedereen het met een goed gevoel kan afsluiten. De beslissing van een rechter heeft dit niet altijd als gevolg. Bovendien kan na mediation altijd nog gekozen worden om een rechtszaak te starten. Andersom is dit een stuk complexer. 

De voordelen van mediation zijn hieronder samengevat op een rijtje gezet. 

  • Het is een gezamenlijk proces, waarbij je zelf een conflict kunt oplossen.
  • Het is effectiever en duurzamer omdat vrijwillig en vrijblijvend naar oplossingen wordt gezocht.
  • De sfeer is ongedwongen en er is respect voor elkaar.
  • Het zorgt voor constructieve communicatie, met ruimte voor emotie.
  • Het bespaart niet alleen tijd, maar ook geld. Een rechtszaak is een langdurig proces en een advocaat inhuren kost veel geld.
  • Het is minder stressvol en oplossingsgericht.

Wat maakt mediation zo succesvol?

Mediation leidt vaak tot een duurzamer en succesvoller eindresultaat. Dit heeft te maken met het feit dat de partijen de uitkomst zelf in handen hebben. Dit in tegenstelling tot het starten van bijvoorbeeld een rechtszaak, waarbij een derde partij, zoals een rechter of hoger management over de uitkomst beslist. Dit kost bovendien meer geld en meer tijd dan enkele sessies van mediation. 

Daarnaast is het een goede manier van communicatieverbetering tussen de partijen. Zo kan er meer begrip ontstaan voor ieders behoeften en emoties. Tevens is de kans op een win-win situatie een stuk groter, waarbij de mediation gericht is op probleemoplossing. Het is dus geen therapiesessie waarbij het sluiten van compromissen wordt opgelegd. Het is een vertrouwelijk proces, waarbij de partijen zelf de rol van de mediator kunnen bepalen. Zo kan er zelf gekozen worden wat de mediator besluit als er geen oplossing voor een of meerdere problemen kan worden gevonden. 

In sommige situaties zullen de partijen een langdurige relatie houden, bijvoorbeeld wanneer er kinderen in het spel zijn. In dat geval zal er ook in de toekomst nog regelmatig samengewerkt en gecommuniceerd moeten worden. Dankzij de mediation wordt aan deze communicatietechnieken gewerkt en leidt dit vaak tot beter begrip voor elkaar. Op deze manier kan mediation dus ook op de langer termijn een groot verschil maken. Omdat afspraken vrijwillig en vrijblijvend door beide partijen worden gemaakt, zijn de betrokkenen vaak meer tevreden met de gemaakte afspraken. Dit maakt het dan ook effectiever dan een afspraak dat is opgelegd. 

De voordelen van Arabische mediation

Mediation is gericht op emoties en communicatie. Wanneer er een conflict is tussen twee partijen, gaat het hier niet om wie er gelijk heeft of wie er moet winnen. Het is een proces, gebaseerd op de belangen van beide partijen. De mediator helpt met de verbetering van communicatietechnieken, zodat er meer begrip vanuit beide kanten ontstaat. Hierbij spelen de emoties en behoeften dus een hele belangrijke rol. Dit wordt tevens beïnvloed door culturele aspecten en taalbarrières. Het is belangrijk dat de mediator deze begrijpt en hiermee kan omgaan. 

Het belang van het spreken van je eigen taal. 

Ook in de Islamitische culturen komen echtscheidingen of andere conflicten voor. Het kan hierbij gaan om twee partijen van Arabische afkomst, maar ook om verschillende onderlinge culturen en talen. Communicatie is interactie, het creëren van een gemeenschappelijke betekenis. Hierbij is de vrijheid van het spreken van jouw eigen taal essentieel. De mediator helpt bij het verbeteren van deze communicatie, het beter begrijpen van de emoties die hierbij horen en het begrip voor elkaars behoeften. Hij kijkt naar de belangen van beide partijen en geeft sturing aan het gesprek. Voor een optimale mediation is het dan belangrijk dat de mediator de taal, cultuur en het gevoel begrijpt. 

Een eerlijke kans. 

Soms wordt er bij mediation gebruik gemaakt van een tolk. Op deze manier heb je nog steeds de vrijheid om je eigen taal te spreken. Echter, hierbij vindt slechts een vertaling plaats van de gesprekken. De emotie wordt daarmee verwaarloosd en de gevoelens worden minder goed opgemerkt. Als mediator kan je mensen pas helpen, wanneer je hen begrijpt en de emotie achter een boodschap ziet. Daarom is Islamitische mediation een uitkomst voor mensen uit de Arabische cultuur. Want alleen zo krijgen de partijen met een conflict een eerlijke kans op een succesvolle afloop.

Gezamelijk opzoek naar de beste optie

In stappen wordt er gewerkt naar een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Neem vandaag nog contact met ons op om de eerste stap te zetten naar een goed verloop

Contact