I-Mediation

Mediation is een hulpmiddel, een kans op een ongecompliceerde beëindiging van relatie. Het is een vorm van begeleiding gericht op een zo goed mogelijke afloop. De emoties en belangen van de betrokken partijen zijn hierbij fundamenteel. Taal en cultuur mogen geen barrière vormen in de zoektocht naar een gepaste oplossing voor een conflict. Als Arabisch mediator bied ik structuur, leid het gesprek in goede banen en vorm een neutrale derde bij het maken van keuzes. Alle opties worden uitgebreid besproken, met de eventuele bijkomende gevolgen hiervan. Ik creëer een veilige omgeving, met ruimte voor emotie en respect voor elkaar. Zo worden goede afspraken gemaakt en wordt de juiste afsluiting gerealiseerd. Vind een gepaste oplossing voor jouw conflict, op juridisch, praktisch én emotioneel gebied.

Ik ben gespecialiseerd in interculturele mediation, waarbij ik de communicatie begeleid bij mensen met verschillende talen of achtergronden. Met behulp van Islamitische mediation bied ik de vrijheid om je eigen (Arabische) taal te kunnen spreken. Daarbij richt ik mij op de emotie en belangen van alle partijen. Want wanneer je de taal beheerst en culturen begrijpt, heeft mediation pas echt een eerlijke kans van slagen.

Gezamelijk opzoek naar de beste optie

In stappen wordt er gewerkt naar een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Neem vandaag nog contact met ons op om de eerste stap te zetten naar een goed verloop

Contact