Diensten

Wanneer men aan mediation denkt, wordt vaak direct gedacht aan een relatiebeëindiging of vechtscheiding. Dit is echter niet altijd het geval. Mediation kan ik talloze situaties zeer nuttig zijn, om wat voor conflict het ook gaat. Met behulp van een neutrale derde partij kan een gesprek een hele andere wending krijgen. Het biedt sturing aan het begrijpen van de tegenpartij, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar. Door de focus op respect en emotie te leggen, met ieders belangen als grondslag, kunnen zaken opeens helderder worden. Zo kan uiteindelijk een oplossing worden gevonden die voor iedereen werkbaar is. De mediation is grofweg onderverdeeld in twee dienstvormen; familie en arbeid. 

Familie mediation

Wanneer jouw relatie onverwachts stukloopt of wanneer je na vele pogingen hebt moeten besluiten je relatie te beëindigen, kan dit voor veel spanningen zorgen. Er komen vaak veel emoties los, waarbij je elkaar niet meer goed begrijpt. In deze rollercoaster van emoties moeten vervolgens allerlei praktische dingen geregeld worden. Dit kan soms tot veel verwarring en problemen leiden, zeker als er sprake is van een onderling conflict. Wanneer er in situaties als deze geen oplossing meer mogelijk lijkt, kan het helpen om een mediator in te schakelen. Hiermee kan een oplossing gevonden worden die voor beide partijen werkt. 

Wanneer er bij een relatiebeëindiging kinderen betrokken zijn, kan dit de situatie nog gecompliceerder maken. Bij de mediation zullen hun belangen dan ook voorop komen te staan. Zo kan er met behulp van begeleiding en de focus op emotie een oplossing worden gezocht, rekening houdend met de behoeften van de kinderen. Uiteraard geldt dit  niet alleen bij het beëindigen van een relatie. Wanneer je als ouders van kinderen niet meer samen bent, maar wel worstelt met een omgangsregeling of alimentatie, kan mediation ook van waarde zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat kinderen betrokken worden bij, of het dupe worden van een conflict. 

Tot slot kan familie mediation los staan van relaties of kinderen. Zo kan er bijvoorbeeld een conflict zijn ontstaan met betrekking tot een erfenis. Ook hierbij kan het helpen om een neutrale mediator te laten helpen zoeken naar een oplossing. Begeleiding in het gesprek en sturing in het begrijpen van elkaars emoties kan voorkomen dan een conflict uit de hand loopt. 

De volgende vormen van familie mediation worden je aangeboden: 

 • Familierecht financieel
 • Alimentatie
 • Boedelscheiding
 • Erfenis
 • Familierecht niet-financieel
 • Echtscheiding
 • Gezag en omgang
 • Familierecht niet-financieel/financieel (combinatie)

Arbeidsmediation

Naast familieconflicten, kan het ook voorkomen dat er in zakelijke contacten of op de werkvloer onenigheid is ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar met name tot grote ontevredenheid leiden.

Het leven bestaat vaak voor een groot deel uit werk, wat het een van de belangrijkste onderdelen in je leven maakt. Wanneer een relatie op de werkvloer verstoord is geraakt of een conflict is ontstaan, kan dit dan ook zeer ingrijpend zijn. Het kan hier om van alles gaan, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of secundaire arbeidsvoorwaarden. Een rechtelijk proces kan bij dit soort gevallen tot veel onzekerheid of frustratie leiden. Daarom is het aan te raden om een arbeidsmediator in te schakelen. Op deze manier kan gezamenlijk een redelijke oplossing worden gezocht, met een soms nog succesvollere afloop. Een arbeidsmediator kan ervoor zorgen dat gebroken communicatie wordt omgezet in nieuwe inzichten en overleg.

Helaas zijn zakelijke conflicten niet zeldzaam. De relatie tussen werkgever en werknemer kan sterk worden verstoord en het doet de werksfeer vaak niet ten goede. Om te voorkomen dat de spanningen hoog oplopen, is het inschakelen van een arbeidsmediator raadzaam. De communicatie wordt hiermee verbeterd, er wordt bemiddeld tussen de partijen en er wordt gezocht naar een werkbare oplossing. Het bespaart een hoop tijd, frustratie en soms ook geld. Rechtelijke procedures kunnen lang duren, brengen veel onzekerheid met zich mee en het inschakelen van een advocaat kost veel geld. Dit alles kan arbeidsmediaton voor jou voorkomen. Een mediator kan je ogen openen en helpt je beter begrepen te worden. Laat het niet uit de hand lopen en kom gezamenlijk tot een gepaste oplossing voor beiden.

Enkele aspecten die bij arbeidsmediation aan bod kunnen komen zijn als volgt:

 • Ontslag
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Werknemer/ werkgever of werknemer/werknemer conflicten
 • Arbeidsrecht- en overige geschillen
 • Loonvordering en andere secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Bedrijfsongeval

Overige maatschappelijke vraagstukken

Bemiddeling is toegankelijk voor iedereen en voor elk type conflict. Door een veilige, vertrouwelijke omgeving te bieden en respect tussen partijen te creëren, wordt gezocht naar een goede oplossing van het probleem. Daarbij is een succesvolle afloop mogelijk wanneer structuur en duidelijkheid geboden wordt. Ook wordt de gespreksvoortgang met behulp van een mediator bewaakt, zonder hij zich hier inhoudelijk mee bemoeit. In de rechtbank wordt de oplossing van een conflict bij een onafhankelijke partij gelegd, terwijl mediation ervoor kan zorgen dat er zelf een oplossing wordt gevonden. Elk conflict verdiend een eerlijke kans om naar tevredenheid van beide partijen te worden opgelost. Daarom zijn ook overige conflictsituaties op te lossen met mediation. Enkele voorbeelden zijn:

 • Conflicten op school
 • Burenruzies

Gezamelijk opzoek naar de beste optie

In stappen wordt er gewerkt naar een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Neem vandaag nog contact met ons op om de eerste stap te zetten naar een goed verloop

Contact