Een mediator

Een mediator mengt zich nooit inhoudelijk met een bepaald conflict, maar blijft altijd de onafhankelijke derde partij. Hij zal zich dus nooit met het conflict bemoeien, zijn eigen mening inbrengen of dieper op de inhoud ingaan. Wel zorgt hij voor een proces van communiceren en onderhandelen, met een respectvol verloop. De neutrale positie van de mediator heeft een speciale functie. Hij zorgt namelijk voor een verfrissende blik op de huidige situatie. Dit wil zeggen dat hij nieuwe inzichten biedt en mensen de kans geeft op de juiste manier gehoord te worden. Bovendien wordt er gezocht naar een oplossing die beide partijen voldoening geeft. Een mediator zorgt ervoor dat alle standpunten, feiten, belangen en achtergronden aan het licht komen, waarbij iedereen evenveel aan het woord mag komen.

Om tafel zitten

Mediation bestaat uit een aantal verschillende sessies. Hierbij wordt met alle partijen rond de tafel plaats genomen en wordt het conflict stapsgewijs besproken. Uiteindelijk is het doel om een oplossing te vinden naar tevredenheid van iedereen. Tijdens de sessies wordt nooit afgeweken van de mediationovereenkomst. Wanneer er een oplossing is gevonden die werkbaar is voor beide partijen, wordt dit schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Gezamelijk opzoek naar de beste optie

In stappen wordt er gewerkt naar een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Neem vandaag nog contact met ons op om de eerste stap te zetten naar een goed verloop

Contact