HOE GAAN WIJ TE WERK ?

Mediation is eigenlijk het gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor een conflict. Er worden gesprekken gevoerd, waaraan de mediator deelneemt. Door samen rondom de tafel plaats te nemen, wordt het conflict besproken. De mediator heeft de rol van gespreksleider, waarmee het proces goed begeleid wordt. In een door beide partijen ondertekende overeenkomst worden de afspraken en het conflict vastgelegd. De aanwezigheid van een advocaat is noch verboden, noch verplicht. Echter, bij mediation wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is, en niet naar het op juridisch gebied gelijk halen.

STAP 1: HET INTAKE GESPREK

Uiteraard is het belangrijk om eerst na te gaan of mediation een kans van slagen heeft en of het zinvol is voor het betreffende conflict of de situatie. Hierbij gelden enkele voorwaarden die belangrijk zijn bij een succesvolle mediation. Deze worden tijdens het intakegesprek uitgelicht en doorgenomen. Belangrijk hierbij is dat beide partijen vrijwillig deelnemen en de wens delen om samen tot een oplossing te komen. Bovendien kan mediation niet samengaan met een juridisch proces. De mediator heeft een geheimhoudingsplicht en de betrokken partijen mogen zelf bepalen of en welke externen deelnemen aan de sessies. Tot slot worden de kosten in het intakegesprek doorgenomen.

 • Geen hoge onverwachte kosten

 • Bemachtigt u de Nederlandse taal niet? Dat is geen probleem. Wij begrijpen ook de Arabische taal goed.

STAP 2: OVEREENKOMST

Wanneer je voor mediation hebt gekozen begint het proces met de mediator. Op de eerste plaats is dit het maken van een afspraak. Op de contactpagina vind je alle contactgegevens om een afspraak te maken en de locatie van het bureau. Voordat de mediation in gang wordt gezet wordt een overeenkomst opgesteld tussen beide partijen, waarin het gesprekskader en het conflict beschreven wordt. Hierin worden globaal de volgende onderdelen beschreven:

 • Onpartijdigheid van de mediator

 • Vertrouwelijkheid van de informatie

 • Vrijwillige deelname van alle partijen

 • Vrijblijvendheid van de sessies

 • Betalingsovereenkomst

 • De totstandkoming  van afspraken

 • Een ondertekening van beide partijen

STAP 3: DE SESSIES

Tijdens de gesprekken wordt in stappen gewerkt naar een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Deze oplossing bestaat uit afspraken tussen de partijen, waar beiden tevreden mee kunnen zijn. Hierbij gaat het niet om het halen van gelijk, maar om het vinden van gemeenschappelijke belangen, zoals bijvoorbeeld het geluk van de kinderen.

Het aantal sessies en het tijdsbestek hiervan is afhankelijk van de omvang van het conflict en de omstandigheden. Een sessie bestaat uit ruim een uur, welke zo’n zes keer zal plaatsvinden. Ook wordt er achteraf via telefoon of mail nog contact opgenomen. Mediation kan nooit succes garanderen, maar de kans op een goede afloop is vaak groot. De afspraken die tot stand zijn gekomen uit mediation zijn vaak duurzaam en werkbaar, omdat de partijen hier zelf tot overeen zijn gekomen.

 • Duurzame oplossing

 • Altijd een dubbel check na de sessies.

Afspraak maken?

Het is soms lastig om te bepalen of een mediator iets is voor u. Daarom bieden wij een vrijblijvend gesprek aan. We kunnen dan kort bespreken wat uw situatie is en hoe wij u het beste kunnen helpen.

Afspraak inplannen